top of page
max1.jpg

Technodrain NEO MAX sistem se sastoji od:
• Telo kanala od PE-HD sa ramom od pocinkovanog čelika, dubine 2 mm.
• Visina rama 7mm.
• Može se koristiti samo na rešetkama od duktilnog gvožđa Neo serije

• Idealno za višespratne parkinge i ulaze u garaže

• Pričvršćivanje pomoću poluge

max2.jpg
bottom of page