top of page
pro1.jpg

Technodrain PRO sistem se sastoji od:

• Telo kanala od PE-HD sa okvirom od nerđajućeg/pocinkovanog čelika, dubine 4 mm.
• Visina rama, 25 mm, opremljen bočnim ankerima za poboljšanje betonskog ankerisanja.
• Može se koristiti do klase F900
• Idealan za drenažu puteva, prelaze, parking i istovar za teška vozila, gde sistem mora da izdrži velika opterećenja povezana sa velikom brzinom prelaza

pro2.jpg
pro3.jpg
bottom of page