top of page
evomax1.jpg

Technodrain EVO MAX sistem se sastoji od:

• Telo kanala od PE-HD sa okvirom od nerđajućeg/pocinkovanog čelika, dubine 2 mm
• Visina rama 25mm.
• Može se koristiti sa Evo rešetkama do klase C250
• Idealno za parking prostore i ciglene trotoare.

evomax2.jpg
evomax3.jpg
bottom of page