top of page
exel1.jpg

Technodrain EXEL sistem se sastoji od:

• Telo kanala od PE-HD sa okvirom od nerđajućeg/pocinkovanog čelika, dubine 4 mm.
• Visina rama 25mm
• Može se koristiti do klase F900
• Idealan za drenažu puteva, prelaze, parking i istovar za teška vozila, gde sistem mora da izdrži velika opterećenja povezana sa velikom brzinom prelaza

exel2.jpg
exel3.jpg
bottom of page