top of page


Wave90 sistem se sastoji od:

• kanal visine 90 mm sa ravnim rubom
• rešetke sa krilima koje pokrivaju celu površinu kanala
• PE-HD vezice
• poklopci, primenljivi vertikalni izlaz Ø100 ili Ø110


Wave100 sistem se sastoji od:

• Kanal visine 90 mm sa 20 mm visokom uskom zaštitnom ivicom
• ugradnju rešetki
• PE-HD vezice
• poklopci, primenljivi vertikalni izlaz Ø100 ili Ø110

bottom of page