top of page
Search
  • Mats d.o.o

Kraitec Top - Zaštita hidroizolacije na ravnim krovovima

KRAITEC® top je strukturna zaštitna podloga za visokokvalitetne hidroizolacione sisteme i izolacione sisteme koja pruža fizičku zaštitu u skladu sa DIN 18531, 18533 i 18535. KRAITEC® top pruža pouzdanu i efikasnu zaštitu hidroizolacije na ravnim krovovima, zelenim krovovima, terasama, parking garažnih paluba i podzemnih parking garaža. KRAITEC® TOP je podjednako uspešan u drugim primenama, uključujući podzemne konstrukcije, izgradnju mostova i puteva, izgradnju bašti i uređenje pejzaža. U primenama bez pokrivanja cele površine (npr. Postavljanje pod podnim razmakom od letvica ili drugim  površinama), preporučuje se upotreba zaštitnih prostirki KRAITEC® Protect.
37 views0 comments
bottom of page