top of page

Postrojenja sa aktivnim muljem ukupne oksidacije

Postrojenja potpunog oksidacionog aktivnog mulja su primarni (odmašćeni) sistemi za prečišćavanje otpadnih voda u domaćinstvu koji koriste delovanje kolonija bakterija koje, ostajući u suspenziji u efluentu, troše biorazgradivi organski materijal, koristeći ga kao hranljivu materiju za dobijanje potrebne energije i materijal potreban za sintezu novih ćelija

Upotreba i specifikacije:

1. PODRUČJE ZA KISELJENJE: oblast u kojoj se efluent meša i oksigeniše, zahvaljujući pločama difuzora vazduha sa mikro mehurićima, koje pokreće eksterni ventilator/kompresor. Ovo razvija aerobne bakterije koje transformišu biorazgradiva jedinjenja u CO2, organski azot u amonijak i amonijak u nitrate.

 

2. ZAVRŠNA DEZINFEKCIJA: kućište, na izlaznoj cevi, u koje se ubacuje tableta hlora sa sporim oslobađanjem. Na ovaj način se efluent dezinfikuje pre ispuštanja.

 

3. DUVAČ: (uključeno).

 

4. DIFFUZORNA PLOČA: (uključeno).

impianti-fanghi-attivi-ossidazione-totale-main1-1.jpg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Postrojenja potpunog oksidacionog aktivnog mulja su primarni (odmašćeni) sistemi za prečišćavanje otpadnih voda u domaćinstvu koji koriste delovanje kolonija bakterija koje, ostajući u suspenziji u efluentu, troše biorazgradivi organski materijal, koristeći ga kao hranljivu materiju za dobijanje potrebne energije i materijal potreban za sintezu novih ćelija. Na ovaj način se formiraju sve stabilnija jedinjenja koja dovode do potpune degradacije organskog opterećenja. U postrojenjima aktivnog mulja razvijaju se veoma visoke koncentracije bakterija aerobnog tipa, dovoljne, odnosno da apsorbuju rastvoreni kiseonik u vodi kako bi potrošili biorazgradivi materijal. Da bi se garantovala koncentracija kiseonika neophodna za razvoj biološke reakcije, usvojen je sistem aeracije koji se sastoji od potopljenih difuzora koji sa dna rezervoara raspršuju tok finih vazdušnih mehurića. Ovo takođe garantuje dovoljno mešanja da zadrži visoke koncentracije čvrstih materija prisutnih u rezervoaru u suspenziji.

 

UPOTREBA: primarni tretman odmašćene kućne kanalizacije.

 

REFERENTNI PRAVILNIK: Rezolucija Međuministarske komisije za zaštitu voda br. 48/77, Zakonska uredba br. 152/06.

Instalacioni dijagram

schema-installazione-impianti-fango-attivi-ossidazione-new.jpg

Modeli

modeli1.PNG

Bioblok jednodelno postrojenje za tretman

Bioblok je jednodelno postrojenje za prečišćavanje koje se sastoji od modularnih rezervoara za podzemnu instalaciju (Infinitank, Minitank i Nanotank) koji se koriste za obezbeđivanje kompletnog sistema za tretman kućne i/ili slične kanalizacije.

Upotreba i specifikacije:

1. ODELJENJE ZA SEDIMENTACIJU I VARENJE MULjA: odeljak za mirovanje gde se čvrste materije koje se talože i akumuliraju na dnu rezervoara. Bakterijska flora transformiše truležnu komponentu mulja u inertni mulj, ugljen-dioksid i vodu.

 

2. FILTERSKI MEDIJI: plastični materijal za punjenje sa velikom površinom koji deluje kao podrška na kojoj se mogu razviti aerobne bakterije odgovorne za prečišćavanje efluenta.

 

3. DIFUZORI: od mikroprobušene gume za ravnomernu distribuciju vazduha u delu za oksigenaciju.

 

4. DUVAČI-KOMPRESORI: za uduvavanje vazduha u difuzore oksigenacione sekcije.

bio.PNG

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

BIOBLOK jednodelno postrojenje za tretman sastoji se od primarne sedimentacije i anaerobne digestije mulja u biološkom rezervoaru i naknadne sekundarne aerobne digestije prilepljene biomase. BIOBLOK je biološki reaktor, unutar kojeg se mikroorganizmi koji prečišćavaju efluent razvijaju na površini specijalnog materijala za punjenje (filter medija). Ujednačena distribucija efluenta kroz filter garantuje maksimalan kontakt između organskog materijala za prečišćavanje i biološkog filma koji pokriva sfere koje čine materijal za punjenje. Tačnije, bakterije koje rastu i razvijaju se unutar aerobnog filtera za curenje sa gornjim izlazom troše organsko opterećenje u efluentu u prisustvu kiseonika. Kiseonik ulazi u rezervoar kontinuirano kroz eksterni kompresor i distribuira se pomoću ploča difuzora

 

UPOTREBA: Primarni i sekundarni tretman kućne kanalizacije i sl.

 

REFERENTNI PROPISI: Zakonska uredba 152/06

Instalacioni dijagram

bioblok.png

Modeli

fotka bio.PNG

Ifablok jednodelno postrojenje za prečišćavanje

Ifablok je jednodelno postrojenje za prečišćavanje koje se sastoji od modularnih rezervoara za podzemnu instalaciju (Infinitank, Minitank i Nanotank) koji se koriste za obezbeđivanje kompletnog sistema za tretman kućne i/ili slične kanalizacije.

Upotreba i specifikacije:

1. ODELJENJE ZA SEDIMENTACIJU I VARENJE MULA:

odeljak za mirovanje gde se čvrste materije koje se talože i akumuliraju na dnu rezervoara. Bakterijska flora transformiše truležnu komponentu mulja u inertni mulj, ugljen-dioksid i vodu.

2. OKSIDACIONI DEO: zona u koju se uduvava vazduh da bi se pomerio i oksigenisao efluent. Ovde se razvija aerobna bakterijska flora koja oksidiše zaostalu organsku komponentu i azot.

3. DIFUZORI: od mikroprobušene gume za ravnomernu distribuciju vazduha u delu za oksigenaciju.

4. KONAČNA SEDIMENTACIJA: zona umirivanja u kojoj se ostatak mulja dekantuje i gravitacijom se dovodi u oblast oksidacije (prisutno samo u INFINITANK modelima).

5. DUVAČI-KOMPRESORI: za uduvavanje vazduha u difuzore oksigenacione sekcije

P010-ifablock.jpg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

Jednodelno postrojenje za prečišćavanje IFABLOK sastoji se od primarne sedimentacije i anaerobne digestije mulja u biološkom rezervoaru i naknadne sekundarne aerobne digestije aktivnog mulja.

 

IFABLOK je sistem koji koristi delovanje kolonija aerobnih bakterija koje, ostajući u suspenziji u kanalizaciji, troše biorazgradivi organski materijal koristeći ga kao hranljivu materiju za dobijanje potrebne energije i materijala potrebnog za sintezu novih ćelija. Sistem aeracije se koristi da garantuje koncentraciju kiseonika neophodnu za razvoj bioloških reakcija. Ovaj sistem se sastoji od potopljenih difuzora koji sa dna rezervoara raspršuju protok finih vazdušnih mehurića. Ovo takođe garantuje dovoljno mešanja da zadrži visoke koncentracije čvrstih materija prisutnih u rezervoaru u suspenziji.

 

UPOTREBA: Primarni i sekundarni tretman kućne kanalizacije i sl.

 

REFERENTNI PROPISI: Zakonska uredba 152/06.

Instalacioni dijagram

ifablok.png

Modeli

fotka bio.PNG
bottom of page