top of page

Separatori masti

Separator masti je fizički proces prethodnog tretmana kojim se uklanjaju ulja, pene, masti i sve supstance specifične težine manje od efluenta. Separator masti nije ništa drugo do rezervoar za umirivanje u kome se supstance specifične težine manje od vode odvajaju floatacijom (uzlaznim tokom na površinu). Takođe se dešava sedimentacija, pri čemu se deo suspendovanih čvrstih materija taloži na dnu rezervoara

Upotreba i specifikacije:

1. ULJA I MASTI: ulazna zona u kojoj je prigušena turbulencija ulaznog toka i u kojoj se akumuliraju materije sa specifičnom težinom manjom od vode (ulja, pene itd.).

 

2. PODRUČJE STILOVANJA: zona kroz koju protiče izdvojeni i prečišćeni efluent

 

3. SEDIMENTI: oblast u kojoj se odvija privremena akumulacija čvrstih materija (otpad od hrane, itd.)

P001-degrassatore2.jpg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

Separator masti je fizički proces prethodnog tretmana kojim se uklanjaju ulja, pene, masti i sve supstance specifične težine manje od efluenta. Separator masti nije ništa drugo do rezervoar za umirivanje u kome se supstance specifične težine manje od vode odvajaju floatacijom (uzlaznim tokom na površinu). Takođe se dešava sedimentacija, pri čemu se deo suspendovanih čvrstih materija taloži na dnu rezervoara.

 

UPOTREBA: primarni tretman sive vode iz kuhinja, umivaonika, bidea, tuševa, kupatila, veš mašina i mašina za pranje sudova REFERENTNI PROPISI: Zakonodavni dekret br. 152/06, regionalna rezolucija Emilije Romanje br. 1053/03, regionalna rezolucija Umbrije br. 1171/07.

 

SERTIFIKACIJA PROIZVODA: UNI EN 1825-1 Separatori masti – Deo 1: Principi projektovanja, performansi i ispitivanja, obeležavanja i kontrole kvaliteta. Isključujući modularni opseg.

Instalacioni dijagram

schema-installazione-degrassatori-new.jpg

Modeli

modeli.PNG

Nadzemni separatori masti

Rototec gravitacioni separatori masti sastoje se od polietilenskog rezervoara sa dve polupotopljene ulazne i izlazne cevi na različitim nivoima. Radna zapremina je podeljena na tri odeljka: ulaznu zonu u kojoj je prigušena turbulencija ulaznog toka, drugu zonu u kojoj se odvija separacija zajedno sa privremenim akumulacijom čvrstih materija i treću izlaznu zonu za tretirani efluent. Nadzemni separatori masti su dizajnirani da se montiraju na pod (ne zakopavaju). Njegova smanjena širina omogućava da se nosi kroz vrata. Na ovaj način se može ugraditi u odgovarajuću pomoćnu prostoriju, podrum itd.

Upotreba i specifikacije:

VENT: polipropilenska cev za ventilaciju prečnika. 1” 1/2.

 

INDIKATORI NIVOA: transparentni indikatori nivoa masti.

 

ODVOD ZA REZERVOAR: mesingani spoj cevi prem. 2” sa kuglastim ventilom.

 

ZAPTIVKA OTPORNA NA MIRISE: poklopac sa navojem sa zaptivkom za zaptivanje mirisa.

Deoliatori-con-filtro-a-coalescenza-con-by-pass-1-3.jpg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

Separator masti je fizički proces prethodnog tretmana kojim se uklanjaju ulja, pene, masti i sve supstance specifične težine manje od efluenta. Separator masti nije ništa drugo do rezervoar za umirivanje u kome se supstance specifične težine manje od vode odvajaju floatacijom (uzlaznim tokom na površinu). Takođe se dešava sedimentacija, pri čemu se deo suspendovanih čvrstih materija taloži na dnu rezervoara. Njegova smanjena širina omogućava da se nosi kroz vrata. Na ovaj način se može ugraditi u odgovarajuću pomoćnu prostoriju, podrum itd. Nadzemni separatori masti su dizajnirani da se montiraju na pod (ne zakopavaju).

 

UPOTREBA: primarni tretman sive vode iz kuhinja, umivaonika, bidea, tuševa, kupatila, veš mašina i mašina za pranje sudova

 

REFERENTNI STANDARDI UNI EN 1825-1 Separatori masti Zakonodavni dekret br. 152/06 masti – P 1: Principi projektovanja, performansi i ispitivanja, obeležavanja i kontrole kvaliteta. Isključujući modularni opseg.

Separatori masti ispod sudopera

Separator masti je fizički proces prethodnog tretmana koji odvaja ulja, penu, masnoću, teški sediment i sve supstance specifične težine manje od efluenta. Separator masti ispod sudopere je dizajniran da se montira direktno ispod kuhinjskog sudopera.

Materijal:

 

glatki rezervoar od jednodelnog linearnog polietilena visoke gustine (LLDPE) u kompletu sa ulaznim i izlaznim cevima od PVC-a.

Dimenzionisan u skladu sa standardom UNI-EN 1825-1, da garantuje vreme zadržavanja od preko četiri minuta za maksimalni protok, a samim tim i preko petnaest minuta za prosečnu dnevnu brzinu protoka.

 

Funkcija: odvajanje masti je fizički proces prethodnog tretmana koji odvaja ulja, penu, mast, teški sediment i sve supstance specifične težine manje od one u efluentu. Separator masti ispod sudopere je dizajniran da se montira direktno ispod kuhinjskog sudopera.

sottolavello-1-1.jpg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

Separator masti je fizički proces prethodnog tretmana koji odvaja ulja, penu, masnoću, teški sediment i sve supstance specifične težine manje od efluenta. Separator masti ispod sudopere je dizajniran da se montira direktno ispod kuhinjskog sudopera.

 

UPOTREBA: primarni tretman sive vode iz kuhinjskih sudopera, umivaonika itd...

Instalacioni dijagram

Immagine-installazione-sottolavello.jpg
bottom of page